Bine aţi venit pe site-ul primăriei Pojorâta!

Comuna Pojorîta se află situată în nord - estul României şi în vestul judeţului Suceava Comuna este compusă din satele Valea Putnei şi Pojorîta şi se învecinează la sud cu Dorna Arinii, la nord - vest cu Fundu Moldovei, la vest cu Iacobeni şi la nord cu Sadova. Teritoriul comunei Pojorîta este situat din punct de vedere fizico - geografic la poalele Masivului Giumalău (1857 m), în văile râurilor Moldova şi Putna. În aval de comuna Pojorîta, Valea Moldovei se îngustează brusc în gresiile şi conglomeratele de Muncel, luând aspect tipic de chei, „Cheile Pojorîtei", care sunt flancate de dealurile Muncel de Nord., Măgura cu Piatra Stejarului la Est. În peretele stâncos şi abrupt al Măgurii se găseşte rezervaţia geologică cunoscută sub numele de „Stratele de Pojorîta".

Cuvântul Primarului

MOTTO:
„Şi stă Adam şi Eva demult şi-l tot veghează
Muncelu -n ceea parte se-nalţă ca un scut,
La Piatra Străjii şi astăzi istoria e trează,
Deşi câţiva străjireni, tot locul s-a umplut." Mihai llieş
 

Comuna Pojorîta, străveche aşezare românească cuprinsă între văile limpezi şi cristaline ale râurilor Moldova, Izvorul Giumalăului şi Putna este situată în partea de Nord Est a României, în vestul judeţului Suceava.
Aşezarea geografică conferă ţinutului pojorâtean a frumuseţe aparte, atrăgând şi încântă deopotrivă ochiul şi sufletul călătorului. întâlnim o îmbinare surprinzătoare de forme şi culori, dar nota dominantă a întregului o dau siluetele majestuoase ale celor doi munţişori legendari „Adam şi Eva", menţiona georgraful Victor Tufescu.
De la intrarea dinspre oraşul Câmpulung Moldovenesc, se poate observa pitorescul bazinet al râului Moldova, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de „Cuveta Pojorîtei", apoi „Cheile Pojorîtei" flancate de dealurile Muncel, Măgura şi Piatra Străjii.
în peretele stâncos şi abrupt al Măgurii se găseşte rezervaţia geologică cunoscută sub numele de „ Stratele de Pojorîta".
Pe versantul vestic al munţilor Giumalău se află rezervaţia ştiinţifică denumită Codrul secular de la Valea Putnei.
Vegetaţia ierboasă din poduri şi pajişti cuprinde specii rare, menţionăm câteva: Heracium subpojoritense, Carex digitala, Caridalis capnoides ce creşte pe Măgură, Viola Canina ce creşte pe Muncel, Dresera L. plantă carnivoră ce creşte pe Muncel şi pe versantul sudic al munţilor „ Adam şi Eva".
Pitorescul aşezării, frumuseţea şi eleganţa portului popular , a obiceiurilor şi tradiţiilor, ospitalitatea binecunoscută a pojorâtenilor, numeroasele căi de acces înspre şi dinspre Pojorîta au constituit argumente grăitoare, pentru ca din anul 1927, comuna Pojiorîta să primească statul de staţiune de odihnă montană ce şi-l păstrează şi astăzi cu binemeritate dovezi.
Turistul dornic de linişte şi odihnă îşi găseşte astăzi loc de popas în frumoasele şi primitoarele pensiuni în care specificul local este la loc de cinste.
Aşezarea satelor Pojorîta şi Valea Putnei într-un ţinut deosebit de pitoresc, vă îndeamnă, iubiţi oaspeţi, să poposiţi la noi ca să vă bucuraţi de frumuseţea dăruită din plin de Dumnezeu, dar şi de cea creată prin hărnicia gospodarilor.
Primar Codreanu Ioan Bogdan